Softair.hu
a Magyar Airsoft fórum
Magyar Airsoft Szabályzat 2010* * *


Torkolati sebesség

Torkolati

energia

Kategória


BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

FEGYVERKATEGÓRIÁK

NYILATKOZAT


Alulírott…….…………………………………….……………………………………………………
(szülő/törvényes képviselő neve),

.................................................................................................................................................

(lakcíme),mint


………………………….……………………………………………………….(gyermek neve)…………………………………………… (születési év, hónap)