Softair.hu
a Magyar Airsoft fórum
Magyar Airsoft Szabályzat 2015



* * *


Torkolati sebesség

Torkolati

energia

Kategória


BIZTONSÁGI SZABÁLYOK










FEGYVERKATEGÓRIÁK




NYILATKOZAT


Alulírott



…….…………………………………….……………………………………………………
(szülő/törvényes képviselő neve),

.................................................................................................................................................

(lakcíme),



mint


………………………….……………………………………………………….(gyermek neve)



…………………………………………… (születési év, hónap)